Visitors can register to this website. If you forgot you password, please click here to send password reminder.
Login    
You are here: Home Services Biomass competitions

Biomassza pályázatok

Az Altherm Kft által gyártott és forgalmazott kazánok szerepelnek az MVH gépkatalógusában és az ÉLIP (Élelmiszeripari gépek) katalógusban.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) gépkatalógusa a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) döntése alapján a Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (MGI) közreműködésével készült. Célja, hogy elősegítse az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevétele céljából benyújtott kérelmek szakszerű elbírálását, illetve kellő támpontot szolgáltasson az ügyfelek, a pályázatkészítők, a gépforgalmazók, a kérelmet értékelők számára. A jelenlegi szabályozás értelmében kizárólag a katalógus adatbázisában szereplő gépek beszerzése támogatható. A katalógusban szereplő gépek listája rendszeresen frissítésre kerül.

Ezeknek a gépeknek a teljes listája itt letölthető. Amennyiben a gépkatalógusban szereplő kazánjainkat érintő pályázatokkal kapcsolatosan szeretne információt kapni, kérjük hogy a főoldalon található regisztrációs űrlapon keresztül iratkozzon fel hírlevelünkre. A biomassza kazánok beszerzését érintő illetve egyéb mezőgazdasági támogatásokat és pályázatokat folyamatosan nyomon követjük, és a hírlevelünkön keresztül tájékoztatjuk ügyfeleinket az esetleges lehetőségekről.

53/2008. (IV. 28.) MVH KÖZLEMÉNY - A mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás igényléséről

Támogatható tevékenységek köre: építés és felújítás, gép beszerzés (szalmabálás kazán), szoftver-fejlesztés és beszerzés.
A támogatás mértéke: 40-60%
A támogatás összege: legfeljebb 735 000 eurónak megfelelő forintösszeg lehet.
Benyújtási határidő: 2011.05.05-2011.06.16.

188/2009. (XII. 2.) MVH KÖZLEMÉNY - A kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás igénylésről

Támogatható tevékenységek köre:
 • Új termesztő berendezések építésére és a kötelező műszaki tartalomként meghatározott gépek, berendezések beszerzésére és beépítésére, illetve meglévő termesztő berendezések korszerűsítésére, bővítésére valamint szociális és kiszolgáló helységek építésére;
 • Új tároló és manipuláló létesítmények építésére és a kötelező műszaki tartalomként meghatározott gépek, berendezések beszerzésére, beépítésére, illetve meglévő hűtőházak korszerűsítéséhez szükséges gépek beszerzésére és beszerelésére valamint kizárólag a hűtőházakhoz kapcsolódó szociális és kiszolgáló helységek építésére;
 • Termálkút fúrására, és a meglévő termálkút fennmaradását - beleértve a termálvíz visszasajtolását, illetve szénhidrogén-meddő kút termálkúttá történő átalakítását - biztosító beruházásokra
 • Hőenergia előállításhoz kapcsolódó tüzelő-, biogáz- termálkút-, valamint napenergia hasznosító berendezéssel funkcionális egységet képező tartozékok, szerelvények beszerzésére
 • Hőtermelő berendezés elhelyezéséhez, működéséhez kapcsolódó, építési beruházásra
 • Kapcsolódó infrastrukturális (telepi út, térburkolat, kerítés építése vagy felújítása) beruházásra
Támogatás mértéke: 40-60%
Támogatás összege: legfeljebb 735.000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Benyújtási határidő: 2011. 11.15-2011.12.15

KEOP-2011-4.2.0/A-Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Támogatható tevékenységek köre:
1. Fűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból
2. Használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból
3. Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból
Támogatás mértéke: 30-70%
Támogatás összege: minimum 1 millió, maximum 50 millió Ft
Benyújtási határidő: 2011. március 1-től folyamatosan

KEOP-2011-4.2.0/B - Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Támogatható tevékenységek köre:
 1. Napenergia hasznosítása
 2. Biomassza-felhasználás
 3. Szilárd és/vagy folyékony alapanyagból biogáz, depóniagáz előállítás és hőigény kielégítésre történő hasznosítási rendszer kialakítása és bővítése
 4. Geotermikus energia hasznosítása
 5. Hőszivattyús rendszerek telepítése
 6. Hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásával
 7. Szélenergia hasznosítása
 8. Megújuló energiaforrások kombinálása
 9. Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerek kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása
Támogatás mértéke: 30-70%
Támogatás összege: minimum 1 millió, maximum 1 milliárd Ft
Benyújtási határidő: 2011. március 1-től folyamatosan

KEOP-2011-6.2.0/B - Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek

Támogatható tevékenységek köre:
A "B" komponens támogatható tevékenységei:
I.Középületek komplex környezetbarát (hulladékmegelőző, víztakarékos, energiatakarékos) átalakítása
Támogatás mértéke: 95% (100%)
Támogatás összege: minimum 20 millió Ft, de maximum 150 millió Ft
Benyújtási határidő: 2011. március 1- től folyamatosan


178/2009. (XI. 24.) MVH KÖZLEMÉNYE - A mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről

Támogatható tevékenységek köre:
 • a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök
 • csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez tartozó, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka, új épület kialakítása;
 • csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó kis léptékű infrastruktúra-fejlesztés;
 • minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése;
 • egyéb elszámolható kiadások, melyek nem szerepelhetnek önállóan egy támogatási kérelemben.
Támogatás mértéke: 60-65%
Támogatás összege: 20 000 - 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Benyújtási határidő: 2011. május 1.- május 31., valamint október 1. - október 31.

179/2009 (XI.24.) MVH KÖZLEMÉNY - A turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások

Támogatható tevékenységek köre:
 • építés, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka,
 • a szálláshelyek, szolgáltatások működését szolgáló berendezési tárgyak, eszközök
 • infrastrukturális és rekreációs fejlesztések kiépítéséhez kapcsolódó beszerzések,
 • horgászati cél esetén árnyékot adó, és a helyi vízgazdálkodási és talajadottságoknak megfelelő fa fajok telepítése
 • a szolgáltatás működtetéséhez szükséges minősítési eljárás díja
 • egyéb elszámolható kiadások
Támogatás mértéke: 60-100%
Benyújtási határidő: 2011. május 1.- május 31. és október 1. – október 31.