Látogatóinknak lehetősége van regisztrálni weblapunkra. Ha elfelejtette jelszavát, a jelszóemlékeztető levél küldéséhez kattintson ide.
Belépés    
Itt van Ön: Főoldal Szakmai hírek
Egy pályázat ami segíti a több lábon állást vagy új tevékenység indítását !

Gondolt már rá hogy tökmagolaj üzemet vagy zöldség savanyító kisüzemet valósítson meg?

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása –

Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikro vállalkozás indítása
VP6-6.2.1-16

1.        A támogatás célja:

A vidéki térségekben a már működő, legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező mezőgazdasági mikrovállalkozások nem mezőgazdasági tevékenység indításával történő gazdasági több lábon állásának biztosítása (1. célterület), valamint a vidéki térségekben helyi szükségleteket kielégítő szolgáltató mikrovállalkozások indításának előmozdítása (2. célterület). 


 

2.        A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
2016. október 24-től.
A támogatási kérelmek elbírálása a beérkezések sorrendjében történik, a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerüléséig.
 

3.        Támogatás összege:
Egyösszegű átalány formájában, két részletben (az első kifizetési kérelemmel 75%, 36 hónap elteltével a fennmaradó 25%) nyújtható, 40 000 eurónak megfelelő (12 millió Ft feletti) forint összegű vissza nem térítendő támogatás.
 

4.        Támogatás maximális mértéke:
100%.
 

5.        Rendelkezésre álló forrás:
13,85 milliárd Ft.

 
6.        Támogatható tevékenységek:
A)   A vidéki térségekben a mezőgazdasági mikrovállalkozások által nem mezőgazdasági tevékenység indítása vagy
B)   a vidéki térségekben nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indítása.
 

7.        A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 48 hónap.


8.        Területi szabály:
A projektek megvalósítására az 1. és a 2. célterület esetében a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken (lásd a Felhívás 3. és 4. számú mellékleteit) van lehetőség.
 

9.        Támogatást igénylők köre:
A)   Mezőgazdasági termelés nem mezőgazdasági termeléssel történő diverzifikációja esetén:
Mezőgazdasági termelők,
a)  akik mikrovállalkozásnak minősülnek;
b)  akik legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek;
c)  akiknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben elért éves árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott;
d)  akiknek a székhelye / életvitelszerű tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a Felhívás 3. vagy 4. számú mellékletében felsorolt településen van;
e)  akiknek a fejlesztendő tevékenysége nem szerepel a bejegyzett (NAV felé bejelentett) tevékenységei között;
f)  akik nem minősülnek nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.
B)   Nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indítása esetén:
Magánszemélyek,
a)  akiknek az életvitelszerű tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a Felhívás 3. vagy 4. számú mellékletében felsorolt településen van;
b)  akik a 18. életévüket betöltötték és cselekvőképesek;
c)  akik első ízben indítanak vállalkozást, vagyis nem tagjai vagy nem voltak tagjai, illetve nem tulajdonosai vagy nem voltak tulajdonosai már bejegyzett vagy korábban bármely okból megszűnt vállalkozásnak;
d)  akik nem nyertek el támogatást a GINOP 5.2.3-16 „Fiatalok vállalkozóvá válása - Vállalkozás indítási költségeinek támogatása” címen.
 
 
 
10.    Az elszámolás rendje:
A projektben az egyszerűsített elszámolási módot kell alkalmazni. Ennek keretében a költségek felmerülését a kedvezményezettnek nem kell alátámasztania háttérdokumentumokkal (például számlával, bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve egyéb számviteli bizonylattal), és a piaci áraknak való megfelelést sem kell vizsgálni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a költség felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani az irányító hatósághoz, sem elkülönítetten nem szükséges őrizni azokat a projekt helyszínén / nyilvántartásában. A hazai számviteli szabályoknak megfelelően a bizonylatokat természetesen meg kell őriznie a kedvezményezettnek, viszont a támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket.
 
11.    A Felhívás hivatalos elérhetősége:
https://www.palyazat.gov.hu/vp6-621-16-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-elindtsnak-tmogatsa-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-mikrovllalkozs-indtsa